Begeleiding

Team

Het centrum werkt met een multidisciplinair, in autisme gespecialiseerd team bestaande uit een kinder- en revalidatiearts, logopedist, ergotherapeut, orthopedagoog, maatschappelijk assistent, groepschef en opvoedsters ondersteund door directie, secretaresse en huishoudsters.

Medische begeleiding

De kinder- en revalidatiearts zorgt voor een regelmatige medische begeleiding gericht op het verhelderen van de organische problematiek en het opvolgen van het lichamelijk welzijn van elk kind.
De arts coördineert ook de behandeling en kan – indien geïndiceerd en in nauw overleg met de ouders – psychofarmaca voorschrijven.

Ontslag- en nazorg

Wanneer aan de doelstellingen is voldaan, wordt het kind doorverwezen naar bestaande onderwijsstructuren (gewoon of buitengewoon onderwijs, eventueel ondersteund door een vorm van ambulante begeleiding) of een voorziening voor niet-schoolgaanden.

Een doorverwijzing gebeurt gemiddeld gezien na 2 jaren behandeling.

De beslissing doorverwijzing of verdere revalidatie in De Appelboom noodzakelijk: is het gedrag en de aanspreekbaarheid van het kind in die mate verbeterd dat inschakeling in een auti-klas van buitengewoon kleuter- of basisonderwijs mogelijk is? En: is het functioneren van het kind in het gezin in die mate verbeterd dat het kind – zonder de intensieve ondersteuning van de ouders in De Appelboom – in het gezin kan blijven? -> antwoord op beide vragen positief, dan is doorverwijzing mogelijk.

Deze doorverwijzing wordt in overleg met de ouders voorbereid en uitgevoerd. Na het ontslag van het kind kunnen er één/enkele follow-up gesprekken met het gezin en school of andere instanties gepland worden.

.