Klachtenprocedure

De medewerkers van revalidatiecentrum De Appelboom staan dagelijks klaar om de beste zorgen te verlenen aan de kinderen en hun ouders en om hun verblijf in en begeleiding vanuit De Appelboom zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Ondanks ieders inzet, kan het toch gebeuren dat iets niet helemaal aan uw verwachtingen beantwoordt. In dit geval maakt u uw klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokken medewerker(s), zodat zij kunnen trachten om aan uw verwachtingen tegemoet te komen. Een probleem rond de werking of een specifieke klacht kan in eerste instantie via de dagelijkse informele contacten bij het brengen en afhalen van het kind of de maandelijkse oudergesprekken opgenomen worden. De opvoeder, hoofdopvoeder of de ouderbegeleider is hierbij de aangewezen contactpersoon.

Mocht dit niet voldoende blijken, kunnen intern in De Appelboom vragen en klachten gericht worden aan de directie (afhankelijk van de precieze klacht/ vraag wordt deze opgenomen door de algemeen directeur en/ of de medisch  directeur). Dit kan mondeling of schriftelijk via mail:
– Algemeen directeur Frank Bartholomé: frank.bartholome@deappelboom.org
– Medisch directeur Hilde Olivié: hilde.olivie@deappelboom.org

Je klachten en feedback worden in vertrouwen, onpartijdig en volgens het beroepsgeheim behandeld.

Indien er intern geen afdoende oplossing gevonden wordt, kan er een klachtenprocedure opgestart worden, via de Externe Ombudsdienst van de Geestelijke Gezondheidszorg (voor meer informatie, ga naar : http://www.ombudsfunctieggz.be/).
Info over de patiëntenrechten vindt u terug op via volgende link: https://oogg.be/nieuws-info/wet-patientenrechten/. Downloaden kan bijvoorbeeld via de volgende link: https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/patientenrechten_folder_nl-2020_002.pdf.

Suggesties en tevredenheid

Bent u tevreden, heeft u een suggestie of opmerking?

Uw tevredenheid is voor ons van groot belang. Bent u tevreden, heeft u een idee, suggestie, opmerking of tip die wij kunnen gebruiken, dan vernemen wij dit graag van u. Wij stellen uw mening ten zeerste op prijs omdat zij de directie en medewerkers in staat stelt om de zorg- en dienstverlening te verbeteren, niet alleen voor u, maar ook voor toekomstige kinderen en ouders.

Suggesties of complimenten worden bezorgd aan de betrokken medewerker of directie. Op deze manier kunnen we de kwaliteit en service optimaliseren en maximaal tegemoetkomen aan de wensen en noden van onze kinderen en ouders.

Privacywetgeving

Informatie over onze privacywetgeving kunnen jullie vinden via de volgende link: Privacywetgeving Appelboom

Vacatures

Er is momenteel een vacature voor de functie van ergotherapeut.

Open sollicitaties kunnen gericht worden aan de directie, t.a.v. Dhr. Frank Bartholomé, via het e-mailadres info@deappelboom.org.