VZW de appelboom

Organisatie

De Appelboom VZW is een dagbehandelingscentrum voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis (ASS), al dan niet met een verstandelijke beperking.

Het dagcentrum werd opgericht in 1979 en is sinds 2011 gevestigd in Genk. De Appelboom wil binnen de autismehulpverlening in Vlaanderen, met een verankering in de provincie Limburg, een unieke plaats innemen. Aan de basis hiervan liggen o.a. de specifieke conventie met het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) en het bijzondere multidisciplinaire werkingskader. In 2019 hebben we de overgang gemaakt van Federaal naar het Vlaams agentschap voor zorg en gezondheid. De conventievoorwaarden werden niet gewijzigd.

Sinds de uitbreiding van de overeenkomst in januari 2021 bestaat het zorgtraject in de Appelboom uit verschillende modules waarbij naast intensieve revalidatie van het kind ook sterker wordt ingezet op begeleiding van het gezin en ruimere context (via mobiele en ambulante begeleiding). Lees meer hierover bij modulaire werking

Aanmelding

De aanmelding van het kind kan gebeuren op initiatief van de ouders of van de betrokken hulpverleners. Neem contact op met onze maatschappelijk assistente via het nummer 089/76.34.00 voor meer informatie over de aanmelding.

Doelstellingen

De behandeling van de kinderen richt zich op onderstaande belangrijke doelstellingen:

 

  1. Stimulatie van de communicatie, de sociale ontwikkeling en de spelontwikkeling
  2. Stimulatie van de cognitie, zelfredzaamheid en de motoriek
  3. Verbetering van het functioneren van het kind in de thuissituatie door nauwe samenwerking met de ouders
  4. Streven naar (re-)integratie in gewoon of buitengewoon onderwijs

Doelgroep

Het centrum richt zich tot peuters en kleuters vanaf 2,5 jaar met een autismespectrumstoornis en matig-ernstig disfunctioneren waardoor het binnen een klassiek onderwijs (nog) erg moeilijk is om goed te functioneren. Kenmerkend voor het autisme zijn afwijkingen in de sociale interactie, communicatie en verbeelding.

De kinderen kunnen bijkomend ook een verstandelijke beperking hebben. Toch hebben zij voldoende ontwikkelingsmogelijkheden nodig zodat de doelstellingen van de behandeling gerealiseerd kunnen worden (d.w.z. minimum ontwikkelingsleeftijd van 12-15 maanden).

Daarnaast kunnen deze kinderen ook een belangrijke co-morbiditeit (taalstoornis, motorische stoornis, ernstige ADHD-symptomen of regulatiestoornis, gedragsstoornis,…), een bijkomende medische problematiek (epilepsie, gastro-intestinale problemen,…) en secundaire problemen (eetproblemen, slaapstoornissen, agressie, automutilatie…) vertonen.

Bovenstaande tekortkomingen verhinderen hen om in een drukke klasgroep te functioneren of om te leren uit de klassikale en verbale instructies die op school worden gebruikt. Dit zijn kinderen die uitvallen in het gewone onderwijs, maar zelfs in het Buitengewoon Onderwijs loopt het soms erg moeilijk op deze jonge leeftijd, door diverse factoren: te gedragsmoeilijk, te angstig/prikkelgevoelig, te weinig stuurbaar in groep, te jong, …

Contact

DE APPELBOOM vzw
Arbeidsstraat 64
3600 Genk
Tel 089/76 34 00
Fax 089/76 25 00
info@deappelboom.org

Klik op de kaart om te openen in google maps

Giften

Giften kunnen worden gestort op het volgende rekeningnummer: IBAN BE66 4500 4337 7143

Vanaf 2024 zijn giften fiscaal aftrekbaar volgens de standaardpercentages die door de overheid zijn opgelegd. Het belastingvoordeel voor giften vanaf €40 (op jaarbasis) bedraagt 45% van het geschonken bedrag. Dit betekent dat wanneer je een donatie van €40 doet, het je uiteindelijk maar €22 kost. Je kan met andere woorden dus belastingvrij schenken aan je favoriete goede doel De Appelboom!